Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Kartläggning

På Språk- och kompetenscentrum kartläggs alla nyanlända elever i Växjö kommun enligt Skolverkets material, steg 1 och 2.

Syftet med kartläggningen är att stödja skolans arbete att planera och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov. Under kartläggningen samtalar man kring elevens bakgrund, erfarenheter och kunskap för att göra en bedömning som ligger till grund för årskursplacering, planering av undervisning samt fördelning av undervisningstid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Förskola och skola