Diaccess - Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities

Bild

Om Diaccess

Unikt digitaliseringsprojekt
utvecklar smarta samhälls-
funktioner i Växjö. Läs mer om syfte och behov.

Bild

Innovationspartnerskap

Växjö kommun och innovatörer i näringslivet ska tillsammans utveckla nya produkter och tjänster.

Bild

Nya innovatörer sökes

Vill ni tänka utanför boxen med oss? Vill ni bygga framtidens digitala lösningar med oss? Sök här!

Bild

Urban Innovation Actions

UIA är ett nytt EU-program som i samverkan utvecklar världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling.

DIACCESS är ett treårigt projekt inom Urban Innovation Actions (UIA) och genomförs av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, GodaHus samt Linnéuniversitetet. Detta är ett digitaliseringsprojekt som utvecklar smarta samhällsfunktioner i Växjö kommun och får fördelar i form av nyttjanderätt och därmed lösningar på konkreta utmaningar och entreprenören/innovatören får äganderätt och affärsmässiga förutsättningar att sälja lösningen till andra marknader och behovsägare.