Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige (KF) 2020-02-25

Anslås: 2020-02-13

Nedtages: 2020-03-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-01-28

Anslås: 2020-02-07

Nedtages: 2020-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2020-02-04

Anslås: 2020-02-07

Nedtages: 2020-03-02

Kommunstyrelsen (KS) 2020-02-04

Anslås: 2020-02-10

Nedtages: 2020-03-03

Protokoll kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU) 2020-02-11

Anslås: 2020-02-15

Nedtages: 2020-03-09

Byggnadsnämnden 2020-01-30

Anslås: 2020-02-06

Nedtages: 2020-02-28

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-01-29

Anslås: 2020-01-31

Nedtages: 2020-02-24

Kultur- och fritidsnämnden, 2020-02-05

Anslås: 2020-02-07

Nedtages: 2020-03-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Protokoll nämnden för arbete och välfärd 2020-02-06.pdf

Anslås: 2020-02-10

Nedtages: 2020-03-03

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2020-02-12

Anslås: 2020-02-12

Nedtages: 2020-03-04

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2010-02-12

Anslås: 2020-02-17

Nedtages: 2020-03-09

Bevis om anslag av protokoll 2020-02-20.pdf

Anslås: 2020-02-20

Nedtages: 2020-03-12

Protokoll omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-05

Anslås: 2020-02-13

Nedtages: 2020-03-06

Just nu finns inga aktuella dokument

Utbildningsnämndens arbetsutskott (UNAU) 2020-01-23

Anslås: 2020-01-30

Nedtages: 2020-03-01

Utbildningsnämndens arbetsutskott (UNAU) 2020-01-23

Anslås: 2020-01-30

Nedtages: 2020-03-01

Utbildningsnämnden 2020-02-02

Anslås: 2020-02-05

Nedtages: 2020-03-05

Byggnadsnämnden 2020-02-05

Anslås: 2020-02-05

Nedtages: 2020-03-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati