Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Direktmöten

Ett direktmöte är till för de boende i ett specifikt bostadsområde, samhälle, by eller liknande. Många säger att dessa träffar är betydelsefulla ur demokratisynpunkt. 

På mötet får allmänheten möjlighet att träffa kommunalråd och ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder. Tjänstepersoner och förvaltningschefer från olika förvaltningar deltar också.

Ett direktmöte är en dialog mellan medborgarna och förtroendevalda politiker. På frågor som kommer upp på mötet ska ett ”direkt” svar ges från de politiker eller tjänstepersoner som deltar. Efter varje direktmöte kan du läsa minnesanteckningarna som publiceras här.

Plats och datum för direktmöten 2020

Centrum, måndag 12 oktober 2020

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Politik och demokrati