Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun följer noggrannt händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med andra myndigheter i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Då ska du stanna hemma

Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Tänk extra mycket på detta om du ska träffa äldre eller sjuka. Mer information till dig som är äldre eller sjuk finns nedan.

Positivt fall av covid-19 på särskilt boende

En omsorgstagare på ett särskilt boende i Växjö kommun har testats positivt för coronavirus. Det går i dagsläget inte att fastställa hur omsorgstagaren har blivit smittad. Smittspårning är påbörjad och om det finns andra omsorgstagare eller personal som riskerar att ha blivit smittade får de information genom smittspårningen.

Folkhälsomyndigheten avråder äldre och sjuka personer från att gå ut i onödan då smittorisken för framförallt äldre är stor.

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen från och med 1 april. Beslutet är generellt och gäller alla boenden, både kommunala och privata. Från och med 6 april är det även besöksförbud på Växjö kommuns boenden Månadsvägen, Vinbärsvägen, Segerstadsvägen, Toftagården och Minnesotavägen.

Träffpunkter, dagverksamhet, restauranger och växelvård

Vissa av kommunens verksamheter är stängda med anledning av coronapandemin:

 • Träffpunkter för äldre är sedan den 13 mars inställda
 • Dagverksamheterna för personer med demenssjukdom är stängda från och med 23 mars. Det handlar om Rosenhill, Solgläntan och Lunden. Beslutet gäller tillsvidare
 • Du som har beviljad daglig verksamhet eller växelvård, tänk på att stanna hemma om du har symptom som snuva, hosta eller feber
 • Socialpsykiatrins träffpunkter är inställda tillsvidare
 • Restaurangen på Dalbo är stängd tillsvidare
 • Daglig verksamhet på Opalen, Tufvan och Vivaldi är stängd från och med 6 april

Få hjälp med handling och ärenden

Många äldre som uppmanas att stanna hemma, för att inte riskera att smittas, har inte anhöriga eller närstående i närheten som kan stötta dem. Vi har ett samarbete med Röda korset och deras volontärer, där du som är äldre än 70 år kan få hjälp med att till exempel handla. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Gör så här:

 • Ring oss på Växjö kommun på telefon 0470-410 00 och anmäl ditt behov.
 • Röda Korset ringer sedan upp dig och kommer överens om dag och tidpunkt. Röda Korsets volontärer som utför dessa uppdrag har tystnadsplikt.

För att undvika smittspridning sker betalning via Swish eller bankgiro. Faktura skickas vid behov.

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen från och med 1 april. Beslutet är generellt och gäller alla boenden, både kommunala och privata. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Från och med 6 april är det även besöksförbud på Växjö kommuns boenden Månadsvägen, Vinbärsvägen, Segerstadsvägen, Toftagården och Minnesotavägen.

Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

Så här jobbar vi under måltider för att minska smittspridningen

 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra
  som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
  Våra upplägg är mindre och byts därför oftare
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska
  matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds
 • Inom omsorgen tillämpas bordsservering
 • Restaurangerna inom omsorgen är stängda för allmänheten

Från och med den 19 mars följer Växjö kommun rekommendationerna från regeringen om distansundervisning för alla elever på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet gäller tills vidare. Undantag är gymnasiesärskolan.

Vad gäller för dig som är elev på gymnasieskolan?

Från och med 19 mars har alla elever distansundervisning, vilket innebär att du och din klass har all undervisning digitalt. Du förväntas att närvara och delta i undervisningen som vanligt.

För dig som går på gymnasiesärskola

Distansutbildning gäller inte för dig som går på en gymnasiesärskola. Du går i skolan och äter där som vanligt. Undrar du över något kan du vända dig till din lärare eller rektor.

För dig som studerar på vuxenutbildning

Klassrumsundervisningen vid Vuxnas lärande ställs in från och med onsdagen den 18 mars och tills vidare. Vuxnas lärande kommer istället att erbjuda studier på distans.

Du kan studera i ditt hem bland annat på lärplattformarna It’s learning och Lunis. Håll kontakt med dina lärare. Information kommer löpande på It’s learning och Lunis.

För dig som studerar på Lärvux

Klassrumsundervisningen vid Lärvux Växjö är inställd från och med onsdagen den 18 mars och tills vidare.

Om att gå i skola och förskola

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola och särskola och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Annars finns det risk att eleven får ogiltig frånvaro.

Friska barn kan gå till förskolan som vanligt.

Stanna hemma vid symptom

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög ska alla förskolor och skolor vara uppmärksamma på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn eller elever som uppvisar symtom sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma tills de varit symtomfria i 48 timmar.

Råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller Covid 19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Råd angående allergier

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symtom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Nationella prov

Den 23 mars gick Skolverket ut med information om att de avser att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren. Beslutsunderlaget har nu gått ut på snabbremiss och inom de närmaste dagarna kommer Skolverket att fatta ett formellt beslut.

För dig som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad

Du som har barn på förskola eller på fritids och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmar, betalande plats. Du uppmanas dock att hålla barnen hemma. Anledningen till uppmaningen är att vi alla tillsammans behöver hjälpas åt att bekämpa smittspridning och upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete.

Du uppmanas dock att hålla barnen hemma. Anledningen är att personalsituationen på våra förskolor och fritidshem redan är ansträngd och detta underlättar att våra verksamheter kan fortsätta bedrivas. Om du följer uppmaningen och håller dina barn hemma så behåller du ändå din plats på förskolan och därför blir det inte någon avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov genom att logga in i Saits och ändra behovet därlänk till annan webbplats. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning (bland barn och unga)

Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Det finns i nuläget, enligt Livsmedelsverket, ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker. I våra matsalar är våra rutiner:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp
 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn
 • Färre sallader erbjuds

Ulriksbergsskolans elever som har sin matsal på särskilda boendet Borgmästaren äter tillsvidare istället på skolan. 

Informationsmejl till vårdsnadshavare
Den 11 mars gick e-post med information ut till vårdnadshavare inom våra kommunala skolor. Här kan du läsa brevet. Brevet finns även översatt på flera språk:

Så pratar du med barn om coronaviruset

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med söndagen den 29 mars gäller en begränsning på 50 deltagare.

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs av förbudet. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. Men däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten även här till försiktighet.

Gör en riskbedömning

Folkhälsomyndigheten tagit fram information om hur man gör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Inställda evenemang och publika sammankomster med Växjö kommun som arrangör:

 • Alla evenemang på Växjö bibliotek och filialbibiloteken ställs in under hela april månad. Ni kan däremot besöka biblioteket, låna böcker, läsa tidningen och använda datorer precis som vanligt.
 • Barnteatern Amalia och månskuggorna den 9 april, klockan 15.00 på Araby park arena.
 • Evenemang som ordnas av OMS-Fritid: Musik och underhållning i Påsk den 9 april, Länsdans i Balders Hage den 18 april, Alla musikcaféer på Kvarnhagskällaren. Flera studiecirklar och evenemang är också inställda.
 • Anhörigutbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom 8 och 20 april kl 17-19:30 i Regionhuset är inställd. Ny inbjudan skickas ut till hösten.
 • Barnteaterna Tappa tand! den 25 april kl 14.00-15.00 på Växjö stadsbibliotek och 26 april kl 14.00-15.00 på Braåsgården.
 • Valborgsfirande den 30 april i Linnéparken och vid Växjösjön.
 • Araby folkfest den 30 maj.

Växjö kommun har tagit fram flera åtgärder för att stötta företagare.

För dig som har blivit uppsagd, permitterad eller varslad har vi samlat information om vad du kan göra utifrån din situation.

Frågor om coronaviruset?

Allmänna frågor om covid-19 hänvisas i första hand till www.krisinformation.selänk till annan webbplats och www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats. I andra hand kan du ringa till nationella informationsnumret 113 13. Ring 1177 enbart om du är sjuk och behöver rådgivning.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Vill du hjälpa äldre eller sjuka?

Du som vill hjälpa till och ställa upp som volontär kan kontakta Röda Korset via 0470-150 04 eller vaxjo@redcross.se Det kan handla om att exempelvis handla eller göra andra ärenden åt äldre.

Om du känner oro

Du som känner oro eller stress om coronapademin kan kontakta Röda korset. De har en stödtelefon du kan ringa tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om coronavirus på lätt svenska

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset corona.länk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet har också samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format.länk till annan webbplats

Teckentolkad information

Teckentolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till krisinformation.se och deras teckentolkade information)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020
Politik och demokrati